Tudományos pályázatok

Azonosító száma Címe magyarul Címe angolul Támogatás összege Időtartama Témavezető
NKFIH K-147301 Mechanikai terhelés hatása a szív elektromechanikai kapcsolatára The effect of mechanical load on the elecromechanical coupling in heart HUF 47700000 2024-2027 Dr. Bányász Tamás
NKFIH K-147109 Új szabályozó mechanizmusok a Nod-like receptorok által szabályozott folyamatokban különböző makrofág alpopulációkban Novel regulatory mechanisms in processes regulated by Nod-like receptors in different macrophage subpopulations HUF 48000000 2024-2027 Dr. Benkő Szilvia
NKFIH K-146873 A mesencephalicus locomotor rendszeri kóros asztrocita aktiváció következménye The consequence of abnormal astrocyte activation in the mesencephalic locomotor system HUF 47994000 2024-2027 Dr. Pál Balázs
ÚNKP-23-5-DE-477 A faggyúmirigy és az akne (kór)élettanának vizsgálata Examination of the (patho)physiology of the sebaceous gland and acne HUF 1440000 2023-2024 Dr. Oláh Attila
Richter Tálentum Alapítvány Richter Tálentum Alapítvány Richter Talent Foundation   2023-2025 Dr. Pál Balázs
ÚNKP-23-3-I-DE-385 In vivo fluoreszcens glutamát mérése egér neocortex területén In vivo fluorescence glutamate measurement in mouse neocortex HUF 500000 2023-2024 Dr. Pál Balázs
ELKH-DE 11017 ELKH-DE Sejtélettani Kutatócsoport ELKH-UD Cell Physiology Research Group HUF 31239900 2022-2027 Dr. Csernoch László
NKFIH K-142764 A TRPM4 ioncsatorna el  ektrofiziológiai szerepének vizsgálata emlősszíven Electrophysiological role of TRPM4 ch  annel in mammalian heart HUF 31200000  2022-2026 Dr. Szentandrássy Norbert
NKFIH K-138090 Adaptív és maladaptív jelátviteli mechanizmusok vizsgálata humán és emlôs szívben és agyszövetben Adaptive and maladaptive signal transduction pathways in human and mammalian cardiac and neural tissues HUF 48000000 2021-2025 Dr. Nánási Péter Pál
NKFIH NK-137600 A Septin7 fehérje szerepe a vázizmok regenerációjában The role of Septin7 in the regeneration of skeletal muscle HUF 48000000 2021-2025 Dr. Csernoch László
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj BO/00660/21/5 A faggyúmirigyek és az akne (kór)élettanának új aspektusai Novel aspects of the (patho)physiology of se  baceous glands and acne HUF 8498000 2021-2024 Dr. Oláh Attila

FWF-OTKA

ANN 136027

A gyulladásos hő hiperalgézia kialakulása: a mitogén és stressz aktivált kináz 1 szerepe az elsődleges érző idegsejtekben The development of inflamatory heat hyperalgesia: role of mitogen and stress-activated kinase 1 in primary sensory neurons HUF 47998000 2020-2024 Dr. Nagy István
NKFIH FK_20, 134725 A fog pulpájában kifejeződő tranziens receptor potenciál ioncsatornák élettani és kórélettani szerepe Physiological and pathophysiological role of transient receptor potential ion channels in the dental pulp HUF 40000000 2020-2024 Dr. Tóth István Balázs
NKFI PD_20 134791 A dermális TRPV4 szabályozó szerepe a humán bőr regeneratív folyamataiban Tge regulatory role of dermal TRPV4 in the regenerative processes in human skin HUF 25497000 2020-2025 Dr. Lisztes Erika
NKFIH FK 134235 A mitokondriumok szerepének vizsgálata humán faggyúmirigyek (kór)élettanában Exploration of the role of mitochondria in the (patho)physiology of human sebaceous glands HUF 40000000 2020-2024 Dr. Oláh Attila
NKFIH, K131844 A mintázatfelismerő Nod-like receptorok, mint új, potenciális szabályozók Pattern recognition Nod-lik receptors as            potential new regulators HUF 43000000 2019-2025 Dr. Benkő Szilvia
NKFIH FK-142481 A vázizom endokannabinoid rendszer szerepének vizsgálata egészséges és kóros körülmények között Investigating the role of the skeletal endocannabinoid system in health and disease HUF 42000000 2022-2026 Dr. Sztretye Mónika
Legutóbbi frissítés: 2024. 03. 13. 10:15