Szív-elektrofiziológiai Munkacsoport

A kutatócsoport vezetőjének neve, tud. fokozata, beosztása:

  • Dr Nánási Péter Pál, MTA Doktora (orvostudomány), egyetemi tanár

A kutatócsoport tagjainak neve, tud. fokozata, beosztása:

  • Dr Bányász Tamás, MTA Doktora (orvostudomány), egyetemi tanár
  • Dr Magyar János, MTA Doktora (orvostudomány), egyetemi tanár
  • Dr Szentandrássy Norbert, Ph.D, egyetemi docens
  • Dr Horváth Balázs, Ph.D, egyetemi docens

A kutatócsoport által végzett tudományos munka rövid összefoglalója:

Az elmúlt években sokirányú kutatómunkát végeztünk a celluláris szívelektrofiziológia területén. Szívélettani kísérleteink döntő többségét kutyából izolált kamrai szívizomsejteken végezzük, de szükség esetén használunk tengerimalac vagy nyúl eredetű kamrai szívizmot is. Vizsgálatainkhoz konvencionális mikroelektróda technikát, hagyományos voltage-clamp technikát és akciós potenciál clamp technikát alkalmazunk, amelyeket intracelluláris kalciumkoncentráció-mérésekkel ill. kontraktilitás-mérésekkel egészítünk ki. Visszatérően vizsgáljuk a szívműködés frekvencia-függő sajátságait, különös tekintettel a kamrai repolarizáció során bekövetkező eseményekre. Vizsgálataink elsődleges célpontjának tekintjük a kamrai szívizom kalcium-függő ionáraminak kinetikai sajátságait, azok szabályozásának molekuláris mechnizmusait, továbbá ezen ionáramok viselkedését a fiziológiás repolarizáció során valamint patológiás körülmények között. Akciós potenciál voltage-clamp kísérleteinkben az egyes ionáramok valódi profiljának bemutatása a célunk, amikor szelektív ioncsatorna-blokkolók alkalmazásával vizualizáljuk az akciós potenciál alatti áramprofilokat. Az akciós potenciál voltage-clamp speciás alkalmazásaként bevezettük az ún. “onion peeling” módszert, amelynek során egyetlen szívizomsejten mérhetünk meg szekvenciálisan számos ionáramot. Vizsgáljuk továbbá az egyes proaritmiás és antiaritmiás mechanizmusokat, különös tekintettel a korai utódepolarizációk jellemzőire valamint az akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának változásaira különböző körülmények között. Összességében, kutatásaink végső célja a proaritmiás és antiaritmiás mechanizmusok jobb megértése, amely hosszabb távon eredményesebb antiaritmiás terápia kialakítását teheti lehetővé.

A kutatómunkához kapcsolódó 10 fontosabb közlemények listája:

Bányász T, Fülöp L, Magyar J, Szentandrássy N, Varró A, Nánási PP: Endocardial versus epicardial differences in L-type calcium current in canine ventricular myocytes studied by action potential voltage clamp. Cardiovasc Res 2003;58:66-75 [IF=5.164]

Szentadrássy N, Bányász T, Bíró T, Szabó G, Tóth B, Magyar J, Lázár J, Varró A, Kovács L, Nánási PP: Apico-basal inhomogeneity in distribution of ion channels in canine and human ventricular myocardium. Cardiovasc Res 2005;65:851-860 [IF=5.283]

Birinyi P, Tóth A, Jóna I, Acsai K, Almássy J, Nagy N, Prorok J, Gherasim I, Papp Z, Hertelendi Z, Szentandrássy N, Bányász T, Fülöp F, Papp JGy, Varró A, Nánási PP, Magyar J: The Na+/Ca2+ exchange blocker SEA0400 fails to enhance cytosolic Ca2+ transient and contractility in canine ventricular cardiomyocytes. Cardiovasc Res 2008;78:476-484 [IF=5.947]

Jost N, Acsai K, Horváth B, Bányász T, Bitay M, Bogáts G, Nánási PP: Contribution of IKr and IK1 to ventricular repolarization in canine and human myocytes. Is there any influence of action potential duration? Basic Res Cardiol 2009;104:33-41 [IF=5.973]

Bányász T, Horváth B, Virág L, Bárándi L, Szentandrássy N, Harmati G, Magyar J, Marangoni S, Zaza A, Varró A, Nánási PP: Reverse rate dependency is an intrinsic property of canine cardiac preparations. Cardiovasc Res 2009;84:237-244 [IF= 5.801]

Bárándi L, Virág L, Jost N, Horváth Z, Koncz I, Papp R, Harmati G, Horváth B, Szentandrássy N, Bányász T, Magyar J, Zaza A, Varró A, Nánási PP: Reverse rate-dependent changes are determined by baseline action potential duration in mammalian and human ventricular preparations. Basic Res Cardiol 2010;105:315-323 [IF=6.128]

Horváth B, Váczi K, Hegyi B, Gönczi M, Dienes B, Kistamás K, Bányász T, Magyar J, Baczkó I, Varró A, Seprényi Gy, Csernoch L, Nánási PP, Szentandrássy N: Sarcolemmal Ca2+-entry through L-type Ca2+ channels controls the profile of Ca2+-activated Cl- current in canine ventricular myocytes. J Mol Cell Cardiol 2016; 97:125-139 [IF=5.218]
Horváth B, Hézső T, Szentandrássy N, Kistamás K, Árpádffy-Lovas T, Varga R, Gazdag P,  Veress R, Dienes Cs, Baranyai D, Almássy J, Virág L, Nagy N, Baczkó I, Magyar J, Bányász T, Varró A, Nánási P: Late sodium current in human, canine and guinea pig ventricular myocardium. J Mol Cell Cardiol 2020;139:14-23. [IF=5.055]

Horváth B, Kiss D, Dienes Cs, Hézső T, Kovács Zs, Szentandrássy N, Almássy J, Magyar J, Bányász T, Nánási PP: Ion current profiles in canine ventricular myocytes obtained by the “onion peeling” technique. J Mol Cell Cardiol 2021;158:153-162. [IF=5.055]

Horváth B, Kovács ZsM, Dienes Cs, Óvári J, Szentandrássy N, Magyar J, Bányász T, Varró A, Nánási PP: Conductance changes of Na+ channels during the late Na+ current flowing under action potential voltage clamp conditions in canine, rabbit and guinea pig ventricular myocytes. Pharmaceuricals 2023; 16, Art#: 560. [IF=5.863]

 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 02. 11:24