Gyulladás-Élettani Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetőjének neve, tud. fokozata, beosztása: 
Dr. Benkő Szilvia, habilitáció, PhD, docens

A kutatócsoport tagjainak neve, tud. fokozata, beosztása:

  • Bíró Eduárd – PhD hallgató
  • Hala Ahmad – PhD hallgató
  • Balogh Fanni – TDK hallgató; asszisztens
  • Nagy Réka – MSc hallgató
  • Gömbös Hanna – BSc hallgató
  • Gődér Norbert - asszisztens

A kutatócsoport által végzett tudományos munka rövid összefoglalója:

Munkacsoport az intracelluláris mintázatfelismerő receptorok (főként Nod-like receptorok; NLR) funkcióját vizsgálja. Ezen receptorokat először az immunsejtekben írták le, de mára ismert, hogy közel minden sejttípusban jelen vannak. Fertőzés és szöveti sérülés esetén a mikrobiális- és veszély-asszociált molekuláris mintázatokat felismerve aktiválódnak, és többek között sejtosztódást, sejthalált vagy citokintermelést (pl. IL-1β, IL-6, TNF, IFNα/β) szabályozva hangolják össze a gyulladásos folyamatokban és regenerációban részt vevő sejtek működését. Célunk a mintázatfelismerő receptorok expressziójának és funkciójának vizsgálata különböző humán makrofág alpopulációkban. További célunk, hogy feltérképezzük a mintázatfelismerő receptorok expresszióját és szerepét a vázizom homeosztázisának fenntartásában, a miokinek termelésében, valamint az izmot érintő gyulladásos reakciók kialakulásában és az azt követő regenerációban.   Vizsgálatainkhoz többek között primer egér csontvelői makrofágokat,  humán perifériás vér-eredetű monocitákat és belőlük differenciáltatott makrofág alpopulációkat, immortalizált sejteket (sejtvonalak), továbbá egér eredetű vázizomsejtvonalat (C2C12) és vázizom szövetet is használunk. A vizsgált gének expresszióját qPCR, illetve Western blot technikákkal határozzuk meg. Szekretált fehérjék mennyiségét ELISA módszerrel mérjük. Fehérje lokalizációs vizsgálatokhoz immuncitokémia és immunhisztokémia módszerek állnak a rendelkezésünkre.

A kutatómunkához kapcsolódó fontosabb közlemények listája:

Microglial Inflammatory Mechanisms in Stroke: The Jury Is Still Out.
Benkő S, Dénes Á.
Neuroscience, 2024 Feb 15:S0306-4522(24)00057-5. doi: 10.1016/j.neuroscience.2024.02.07. Online ahead of print.
PMID: 38364965 Free article.

Early suppression of antiviral host response and protocadherins by SARS-CoV-2 Spike protein in THP-1-derived macrophage-like cells.
Miltner N, Linkner TR, Ambrus V, Al-Muffti AS, Ahmad H, Mótyán JA, Benkő S, Tőzsér J, Mahdi M.
Front Immunol 2022 Oct 20;13:999233. doi: 10.3389/fimmu.2022.999233. eCollection 2022.
PMID: 36341352 Free PMC article.

The NKCC1 ion transporter modulates microglial phenotype and inflammatory response to brain injury in a cell-autonomous manner.
Tóth K, Lénárt N, Berki P, Fekete R, Szabadits E, Pósfai B, Cserép C, Alatshan A, Benkő S, Kiss D, Hübner CA, Gulyás A, Kaila K, Környei Z, Dénes Á.
PLoS Biol 2022 Jan 27;20(1):e3001526. doi: 10.1371/journal.pbio.3001526. eCollection 2022 Jan.
PMID: 35085235 Free PMC article.

Autoinflammation and autoimmunity across rheumatic and musculoskeletal diseases.
Szekanecz Z, McInnes IB, Schett G, Szamosi S, Benkő S, Szűcs G.
Nat Rev Rheumatol 2021 Oct;17(10):585-595. doi: 10.1038/s41584-021-00652-9. Epub 2021 Aug 2.
PMID: 34341562 Review.

Caffeine Has Different Immunomodulatory Effect on the Cytokine Expression and NLRP3 Inflammasome Function in Various Human Macrophage Subpopulations.
Kovács EG, Alatshan A, Budai MM, Czimmerer Z, Bíró E, Benkő S.
Nutrients 2021 Jul 14;13(7):2409. doi: 10.3390/nu13072409.
PMID: 34371919 Free PMC article.

Nuclear Receptors as Multiple Regulators of NLRP3 Inflammasome Function.
Alatshan A, Benkő S.
Front Immunol (IF: 7.56; Q1). 2021 Feb 26;12:630569. doi: 10.3389/fimmu.2021.630569. eCollection 2021.
PMID: 33717162 Free PMC article. Review.

All-Trans Retinoic Acid Enhances both the Signaling for Priming and the Glycolysis for Activation of NLRP3 Inflammasome in Human Macrophage.
Alatshan A, Kovács GE, Aladdin A, Czimmerer Z, Tar K, Benkő S.
Cells 2020 Jul 1;9(7):1591. doi: 10.3390/cells9071591.
PMID: 32630207 Free PMC article.

The Transcription Factor STAT6 Mediates Direct Repression of Inflammatory Enhancers and Limits Activation of Alternatively Polarized Macrophages.
Czimmerer Z, Daniel B, Horvath A, Rückerl D, Nagy G, Kiss M, Peloquin M, Budai MM, Cuaranta-Monroy I, Simandi Z, Steiner L, Nagy B Jr, Poliska S, Banko C, Bacso Z, Schulman IG, Sauer S, Deleuze JF, Allen JE, Benko S, Nagy L.
Immunity 2018 Jan 16;48(1):75-90.e6. doi: 10.1016/j.immuni.2017.12.010.
PMID: 29343442 Free PMC article.

Different dynamics of NLRP3 inflammasome-mediated IL‑1β production in GM-CSF- and M-CSF-differentiated human macrophages.
Budai MM, Tőzsér J, Benkő S.
J Leukoc Biol 2017 Jun;101(6):1335-1347. doi: 10.1189/jlb.3A0716-300RR. Epub 2017 Feb 23.
PMID: 28232386

NLRC5 Functions beyond MHC I Regulation-What Do We Know So Far?
Benkő S, Kovács EG, Hezel F, Kufer TA.
Front Immunol. 2017 Feb 17;8:150. doi: 10.3389/fimmu.2017.00150. eCollection 2017.
 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 02. 11:11